Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Přidaná hodnota projektu, v čem je projekt inovativní

Přidaná hodnota projektu spočívá v jinak nerealizovatelné intenzivní a dlouhodobé spolupráci se špičkovými zahraničními odborníky a jejich domovskými pracovišti a možnosti dlouhodobé přítomnosti a odborného působení těchto odborníků přímo na půdě Univerzity Palackého. Dlouhodobý kontakt se světově uznávanými odborníky, prezentace jejich činnosti na půdě UP ve sdělovacích prostředcích i výsledky vzdělávání v oblasti vědeckovýzkumné práce vzniklé v součinnosti s těmito odborníky povedou ke zvýšení prestiže nejen vlastního vědeckého pracoviště RCPTM, ale i celé univerzity, což bude mít pozitivní dopad na získávání mládeže pro studium přírodních věd a posílení vědecko-výzkumné základny středomoravského regionu.

Hlavní body inovativnosti projektu:


© 2011 | Ondřej Růžička