Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na budování vědeckého týmu výzkumného oddělení Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o Výzkumný program 5 - Pokročilé materiály na bázi nanočástic kovů (zkráceně Nanokovy). Hlavním cílem projektu je vědecko-pedagogické zapojení dvou excelentních zahraničních odborníků z Izraele a USA do budování týmu, který bude i v mezinárodním měřítku představovat špičku v oblasti přípravy, charakterizace a vývoje praktických aplikací nanomateriálů na bázi kovů. Vědecké aktivity budou cíleny na vzdělávání v oblasti vývoje nových nanomateriálů pro senzory, katalýzu a bioaplikace ve zdravotnictví a environmentálních technologiích. Do těchto vzdělávacích aktivit v rámci výzkumu se pod vedením zahraničních specialistů zapojí také 6 nových pracovníků na pozicích Junior Researcher. Podpoření pracovních pozic mladých vědců v rámci projektu povede k jejich rychlému odbornému růstu v rámci centra RCPTM.


© 2011 | Ondřej Růžička