Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Vznikem RCPTM zakotvilo na UP a v regionu pracoviště zaměřené na výzkum a vývoj společně se vzdělávacími aktivitami v oblasti nanotechnologií se silnými vazbami na průmysl a vědecké partnery v ČR a zahraničí. Budování nadstandardního týmu specializovaného na nanomateriály na bázi kovů poskytne tomuto pracovišti možnost posílit již existující kvalitní výstupy, které doposud pracovníci centra dosáhli. Díky předkládanému projektu se do činnosti výzkumné skupiny Nanokovy zapojí zahraniční odborníci, se kterými dlouhodobě garantující pracoviště a RCPTM úspěšně spolupracují. Tato spolupráce s prof. Sharmou z Floridy a prof. Gedankenem z Izraele je podpořena množstvím společných prvotřídních publikací v časopisech Americké chemické společnosti stejně jako společným projektem NATO. Cílové skupiny studentů a mladých vědců mají nedostatek zkušeností z mezinárodní interakce. Získávání odborných znalostí od zahraničních odborníků by mělo umožnit vytvoření internacionálního prostředí, které je běžné v předních evropských laboratořích. Trénink práce v týmu díky přímé přítomnosti zahraničních odborníků na pracovišti RCPTM i díky stážím na domovských pracovištích zahraničních odborníků výrazně zvýší šance mladých pracovníků samostatně publikovat v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech, vystupovat na mezinárodních konferencích a hlavně zapojit se do mezinárodní spolupráce. Právě četnost zapojení RCPTM do mezinárodních projektů je, přes vysokou odbornou kvalitu, jednou ze slabin centra, která byla zmíněna v hodnocení mezinárodní komise. Zapojení odborníků z předních světových pracovišť a posílení vazeb na jejich domovská pracoviště by mělo umožnit intenzivnější zapojení do mezinárodních projektů včetně rámcových programů EU. Přednášková činnost zahraničních vědců a vedení PhD studentů budou mít zásadní vliv na zkvalitnění vzdělávacího procesu cílové skupiny.


© 2011 | Ondřej Růžička