Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Vzhledem k faktu, že projekt si klade za cíl dlouhodobý dopad svých aktivit na cílové skupiny v rámci vybudování mezinárodně uznávaného vědecko-výzkumného týmu v oblasti nanomateriálů na bázi kovů a tím i na celé pracoviště RCPTM, je plánováno pokračovat v základních bodech všech cílových aktivit i po skončení doby trvání projektu.

Po skončení podpory projektu budou u žadatele nadále pokračovat:


© 2011 | Ondřej Růžička