Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora zajištění dostatečného počtu a kvality členů vědecko-výzkumného týmu v rámci založeného regionálního centra RCPTM pro oblast výzkumu přípravy, charakterizace a aplikace nanomateriálů na bázi kovů. Hlavním výstupem projektu bude odborně specializovaný tým vysoce kvalifikovaných mladých vědeckých pracovníků v oblasti nanotechnologií, vybavených potřebnými znalostmi a schopnostmi získanými také díky zapojení špičkových zahr. odborníků do činnosti týmu.

Jednotlivé dílčí cíle projektu:


© 2011 | Ondřej Růžička