Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

4. Vzdělávání v oblasti přípravy a realizace mezinárodních projektů a koordinace vícestranné mezinárodní spolupráce

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výzkumný tým pod vedením prof. Lemra se zaměřuje na hlubší poznání analytických procesů při využití nanometrických systémů a dějů založených na interakci s nanoobjekty.

V rámci projektu se počítá s mobilitami cílové skupiny na tři zahraniční pracoviště (v závorce garant na zahraniční straně):

Spolupráce a kvalitní předávání zkušeností jsou ve všech případech garantovány předními odborníky v daných oborech (zvláště mezi nimi vyniká prof. Armstrong - h-index 72, přes 8000 citací). Cílem mobilit bude jak intenzivní spolupráce na jednotlivých tematikách v rámci cílů RCPTM tak i výměna zkušeností v oblasti experimentálních technik, které jsou v RCPTM nově zaváděny na nově pořízených přístrojích.

Souhrn všech plánovaných mobilit v této aktivitě i s personálním obsazením a časovým plánem je přiložen jako příloha č. 9.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou:


© 2011 | Ondřej Růžička