Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

3. Posílení spolupráce s mateřskými organizacemi zahraničních expertů formou výměnných pobytů mladých pracovníků.

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výzkumný tým pod vedením prof. Hrabovského se zaměřuje na výzkum pokročilých optických a nanofotonických technologií v oblasti nestandardních aplikací pro výzkum a vývoj zdrojů a detekčních systémů slabého a velmi slabého optického záření.

V rámci projektu se počítá s mobilitami cílové skupiny na pět zahraničních pracovišť (v závorce garant na zahraniční straně):

V případě velkých mezinárodních spoluprací jako je CERN nebo Pierre Auger Observatory není spolupráce garantována jednou osobou ale přistoupením instituce ke konsorciu. V ostatních případech je mobilita garantována předními odborníky v daných oborech. Cílem mobilit bude jak intenzivní spolupráce na jednotlivých tematikách v rámci cílů RCPTM tak i výměna zkušeností v oblasti experimentálních technik.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou:

Souhrn všech plánovaných mobilit v této aktivitě i s personálním obsazením a časovým plánem je přiložen jako příloha č. 9. Podrobný rozpis nákladů na jednotlivé mobility a cesty zahraničních odborníků viz. příloha č. 11


© 2011 | Ondřej Růžička