Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

2. Budování týmu se zaměřením na přípravu a využití nanomateriálů na bázi kovů skupiny železa

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Tato klíčová aktivita je spojena se začleněním Prof. Gedankena do budovaného výzkumného týmu, přičemž tento zahraniční odborník bude řídit odbornou činnost týmu při realizaci vzdělávacích aktivit, posilujících schopnosti mladých vědců realizovat samostatnou činnost ve výzkumu zaměřeném na následující oblasti, v nichž Prof. Gedanken a jeho pracovní skupina v Izraeli představuje světovou špičku:

Do výzkumné skupiny okolo Prof. Gedankena budou zapojeni 3 mladí vědci v pozici Junior Researcher. Junior I bude zaměřovat svoji činnost zejména na modifikaci nanomateriálů na bázi nulmocného železa s ohledem na jejich využití v environmentálních technologiích jako redukčního činidla pro účinné odstraňování nebezpečných polutantů. Junior II bude směřovat svou odbornou činnost v budovaném týmu do oblasti sonochemických metod přípravy kovových nanomateriálů s magnetickými vlastnostmi a jejich využití pro bioaplikace (např. řízený transfer léčiv). Junior III se bude věnovat metodám přípravy mesoporézních materiálů s inkorporovanými nanočásticemi kovů pro environmentální aplikace. V součinnosti obou těchto cílových skupin, vedoucího vědeckého pracovníka skupiny a Prof. Gedankena bude rovněž realizována vědecká výchova z řad studentů magisterských a doktorských studijních programů. Přepokládá se zapojení do výuky předměty Nanomateriály v magisterském programu Materiálová chemie.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou:


© 2011 | Ondřej Růžička